Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/12/2020
Νεότερα Στοιχεία: Ταξιδιωτική Κίνηση, Σεπ 2020

Οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά τον Σεπτέμβριο 2020 έφτασαν τις 119.426 σε σύγκριση με 679.628 τον Σεπτέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 82,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση στις αφίξεις τουριστών (83,4%) αλλά και στη μείωση στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου (80,3%). Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών, παρουσιάζεται επίσης μείωση 81,2% κατά τον Σεπτέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, οι αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν σε 981.849 σε σύγκριση με 4.610.502 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 78,7%. Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών της εν λόγω περιόδου, παρουσιάζεται επίσης μείωση 78,8%.

Σημείωση:
1. Κατά την περίοδο 15/3 – 8/6/2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση