Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/04/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, 2000
27/04/2004

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση ‘‘Έρευνα Εργατικού Κόστους’’ για το 2000. Η έκθεση περιέχει στοιχεία για τον αριθμό και το χρόνο εργασίας των απασχολούμενων υπαλλήλων καθώς και τα εργατικά κόστα του εργοδότη κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης.

2. Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας , εμφανίζονται στον πίνακα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2000, στα Κυριότερα Στοιχεία.

3. Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς £5,00.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση