Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/03/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν 2020


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο του 2020 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €237,5 εκ. (1,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €258,1 εκ. τον Ιανουάριο του 2019 (1,2% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Οι συνολικές δαπάνες τον πρώτο μήνα του 2020 σημείωσαν αύξηση ύψους €72,4 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και ανήλθαν στα €624,2 εκ. από €551,8 εκ. (+13,1%).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €43,9 εκ. (+126,5%) λόγω συμπερίληψης του ΟΑΥ στους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης και ανήλθε στα €78,6 εκ. σε σύγκριση με €34,7 εκ. το 2019, ενώ οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €17,8 εκ. (+8,7%) και ανήλθαν στα €221,6 εκ. (από €203,8 εκ. το 2019).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €14,7 εκ., ήτοι +7,6%, και ανήλθαν στα €208,3 εκ. (από €193,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2019).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου επίσης σημείωσε μικρή αύξηση. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €3,7 εκ. και ανήλθαν στα €8,6 εκ. σε σύγκριση με €4,9 εκ. το 2019, ενώ οι υπόλοιπες επενδύσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €1,2 εκ. και ανήλθαν στα €3,2 εκ. από €2,0 εκ. το 2019.

Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν οριακά, κατά €0,1 εκ., και ανήλθαν στα €2,8 εκ.

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,4 εκ. (-7,3%) και περιορίστηκαν στα €81,5 εκ. τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με €87,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (-7,3% μείωση) ενώ οι πληρωθέντες τόκοι περιορίστηκαν στα €19,6 εκ. σε σύγκριση με €22,2 εκ. τον προηγούμενο Ιανουάριο (€2,6 εκ. ή 11,7% μείωση).

Οι αυξήσεις στις κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

ΕΣΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% (€51,8 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €861,7 εκ. τον Ιανουάριο του 2020 (από €809,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2019).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2020 αυξήθηκαν κατά 34,5% (ή €63,0 εκ.) και ανήλθαν στα €245,5 εκ. (από €182,5 εκ. το 2019).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο καθώς και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν ισόποσα (κατά €2,0 εκ.) και ανήλθαν στα €258,7 εκ. και €10,3 εκ. αντίστοιχα (+0,8% και +24,1%).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν μείωση κατά τον πρώτο μήνα του 2020. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση ύψους €11,3 εκ. (-3,8%) σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν στα €289,3 εκ. (€300,6 εκ. το 2019), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 1,4%, που αντιστοιχεί σε €2,5 εκ., και ανήλθαν στα €180,5 εκ. το 2020 (από €183,0 εκ. τον Ιανουάριο του 2019).

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος μειώθηκαν κατά €2,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €3,2 εκ. το 2020 (σε αντίθεση με €5,3 εκ. που εισπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2019). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €1,7 εκ. (ή 3,1%) και ανήλθαν στα €52,9 εκ. το 2020 σε αντίθεση με €54,6 εκ. που εισπράχθηκαν το 2019.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2019 καθώς μειώθηκαν κατά €0,1 εκ. και περιορίστηκαν στο €1,8 εκ. τον Ιανουάριο του 2020.

Οι αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες εσόδων αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση