Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/07/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2007
02/07/2007Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2007 ανήλθαν σε £72,4εκ. σε σύγκριση με £74,5εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 2,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2007 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £154,7 εκ. σε σύγκριση με £157,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006 σημειώνοντας μείωση 1,8%.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση