Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/06/2000
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1998/1999

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση «Στατιστική της Εκπαίδευσης», για το σχολικό έτος 1998/99. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

2. Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.214 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 164.548 τακτικοί μαθητές/σπουδαστές και 11.255 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν 14,6 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 80,2% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 19,8% σε ιδιωτικά.

· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: προδημοτική 26.969, δημοτική 63.834, μέση 62.366, ανώτερη 10.842 και ειδική εκπαίδευση 537. Άλλοι 121.974 μαθητές και ενήλικες παρακολούθησαν μαθήματα σε φροντιστήρια και επιμορφωτικά κέντρα.

· Οι Κύπριοι φοιτητές εξωτερικού αριθμούσαν 12.488 κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998/99. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Πανεπιστημιακού επιπέδου 10.831 ή 86,7%, μεταπτυχιακού 1.278 ή 10,3%, ανώτερου μη πανεπιστημιακού 341 ή 2,7%, επαγγελματικού 12 ή 0,1% και για προπαρασκευαστικές σπουδές 26 ή 0,2%. Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν Εμπορικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ιατρικές και Παραϊατρικές σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές σπουδές, Μηχανολογία/Τεχνολογία, Μαθηματικά και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Καλές Τέχνες. Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ουγγαρία, Ομοσπονδία της Ρωσσίας, Βουλγαρία και Γερμανία.

· Οι δαπάνες για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης δημόσια και ιδιωτικά, ήταν £400.6 εκ. . Η κατά μαθητή τρέχουσα δαπάνη κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: προδημοτική £786, δημοτική £1.067, μέση £1.856, ανώτερη £2.640 και ειδική εκπαίδευση £5.907.

3. Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £8.00 το αντίτυπο.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση