Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουλ 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €718,5 εκ. σε σύγκριση με €859,5 εκ. τον Ιούλιο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Ιούλιο 2019 ήταν €495,2 εκ. σε σύγκριση με €541,1 εκ. τον Ιούλιο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Ιούλιο 2019 ήταν €223,3 εκ. σε σύγκριση με €318,4 εκ. τον Ιούλιο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούλιο 2019 ήταν €246,6 εκ. σε σύγκριση με €355,4 εκ. τον Ιούλιο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Ιούλιο 2019 ήταν €105,7 εκ. σε σύγκριση με €116,0 εκ. τον Ιούλιο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Ιούλιο 2019 ήταν €140,9 εκ. σε σύγκριση με €239,4 εκ. τον Ιούλιο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Ιούλιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €42,3 εκ. σε σύγκριση με €73,9 εκ. τον Ιούλιο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Ιούλιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €33,5 εκ. σε σύγκριση με €52,2 εκ. τον Ιούλιο 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση