Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/04/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΜΑΡ 2008
07/04/2008

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για το μήνα Μάρτιο 2008, έχει ως εξής:

Ο Εν. ΔΤΚ παρουσίασε ρυθμό αύξησης 4,4% το Μάρτιο του 2008 σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2007, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε τον ίδιο μήνα του 2007 ως προς το 2006.
16/04/2008Στην Ε.Ε. των 27 ο ετήσιος πληθωρισμός με βάση τον Εν.ΔΤΚ ήταν 3,8% το Μάρτιο του 2008, σε σύγκριση με 3,5% το Φεβρουάριο του 2008. Ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν 2,3%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός ανήλθε στο 0,8% το Μάρτιο του 2008.

Μεταξύ των κρατών μελών ο χαμηλότερος πληθωρισμός σημειώθηκε στην Ολλανδία (1,9%), Ηνωμένο Βασίλειο (2,5%) και Πορτογαλία (3,1%), ενώ ο ψηλότερος παρατηρήθηκε στη Λετονία (16,6%), Βουλγαρία (13,2%) και Λιθουανία (11,4%).

Συγκρινόμενος με το Φεβρουάριο του 2008, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, μειώθηκε σε έξι και παρέμεινε σταθερός σε τρία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση