Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/10/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2008
07/10/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Αύγουστο 2008 ανήλθαν σε €278,0εκ. σε σύγκριση με €306,0εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 9,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.222,8 εκ σε σύγκριση με €1.269,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας μείωση 3,7%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση