Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/02/2004
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του κλιμακίου της Ε.Ε. (5-6 Φεβρουαρίου, 2004) για τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς ανακοινώνεται ότι το κλιμάκιο εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση για την εναρμόνιση της μεθοδολογίας των δημοσιοοικονομικών στοιχείων και την ετοιμότητα της Κύπρου να υποβάλλει έγκαιρα και σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τις στατιστικές αυτές.

Ο αρχηγός της αποστολής κ. B. Meganck (Eurostat) διατύπωσε εξαιρετικά θετικά σχόλια για το έργο που ανέλαβε και επιτέλεσε η Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού στον τομέα των λογαριασμών του δημοσίου και συγχάρηκε το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρ. Πατσαλίδη για το προχωρημένο επίπεδο ικανότητας που έχει επιτύχει η Κύπρος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι από τις 8 υπό ένταξη χώρες που μέχρι τώρα έγιναν επισκέψεις αξιολόγησης η Κύπρος προηγείται με διαφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις συζητήσεις που έγιναν παρουσιάστηκαν λεπτομερώς και με κάθε διαφάνεια οι πηγές πληροφοριών, οι ταξινομήσεις, και ο χειρισμός οικονομικών συναλλαγών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και διαπιστώθηκε ότι μεθοδολογικά υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών.

Η Στατιστική Υπηρεσία θα προχωρήσει στην ετοιμασία των οριστικών πλέον αριθμητικών δεδομένων για τα δημοσιονομικά για τα χρόνια 1998-2002 (και προκαταρκτικά για το 2003) τα οποία και θα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία το Μάρτιο.

Με την επιτευχθείσα πλήρη εναρμόνιση της μεθοδολογίας η Στατιστική Υπηρεσία που είναι πλέον αρμόδια για τα στοιχεία αυτά θα προβαίνει και σε καταρτισμό όχι μόνο ετήσιων αλλά και τριμηνιαίων λογαριασμών του δημοσίου έτσι ώστε να παρακολουθούνται έγκαιρα οι εξελίξεις όπως προβλέπεται και από τις κοινοτικές απαιτήσεις.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση