Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/09/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 2o ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
07/09/2007Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £1834,4εκ (17,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006) και οι συνολικές δαπάνες σε £1751,2εκ, (8,2% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα £83,2εκ σε σύγκριση με έλλειμμα £60,9εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2007 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £418,0 εκ (11% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £234,9 εκ (αύξηση 10,2%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £209,8 εκ.(30,3% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 24,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και ανήλθαν στα £72,9 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2007 ήταν: απολαβές προσωπικού £307,9 εκ. (5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), και οι κοινωνικές παροχές £279,9 εκ. (13,8% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε £84,7 εκ (27,0% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Μείωση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (30,5%) και στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών (14,7%).


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση