Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον μήνα Μάιο 2017 ανήλθαν σε €291,5 εκ. σε σύγκριση με €244,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 19,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €649,2 εκ. σε σύγκριση με €530,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 22,4%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2017 ανήλθε σε €696,08 σε σύγκριση με €670,64 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 3,8%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2017 σε σύγκριση με τον Μάιο 2016 σημείωσε αύξηση 6,1%.

Τον Μάιο του 2017 σημειώθηκε μείωση 12,2% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €815,68 τον Μάιο του 2016 σε €716,04 τον Μάιο του 2017), 20,1% αύξηση από τη Ρωσία (από €577,02 σε €692,76 φέτος) και 0,7% αύξηση από τη Γερμανία (από €770,16 σε €775,23 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 7,8% (από €78,43 τον Μάιο 2016 σε €72,33 τον Μάιο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 17,2% (από €70,37 σε €82,47) και από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,5% (από €81,93 σε €79,92).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση