Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/01/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές, 3ο Τρίμηνο 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στις 106,0 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση 1,5% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2018. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,4%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,8% στα κτίρια και 10,1% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση