Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/08/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2007
27/08/2007Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Χοιρινού Κρέατος μειώθηκε κατά 18,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2007 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2007 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Κρέατος Κοτόπουλου σημείωσε αύξηση της τάξεως του 19% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2006.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Αγελαδινού Γάλακτος το δεύτερο τρίμηνο του 2007 αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2006.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση