Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/07/2012
Νέα Έκδοση: Μητρώο Επιχειρήσεων, 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2010.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Στους πίνακες που δημοσιεύονται δεν παρουσιάζονται ο τομέας Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία) και ο τομέας Τ (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών).

Οι ενεργές επιχειρήσεις ήταν 62.125 και τα υποστατικά 71.913. Ο ετήσιος μέσος όρος της απασχόλησης ήταν 342.673 απασχολούμενοι.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση