Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΥΓ 2004
02/09/2004


Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Αύγουστο 2004 αυξήθηκε κατά 0,60 μονάδες ή 0,51% και έφτασε στις 118,10 μονάδες σε σύγκριση με 117,50 τον Ιούλιο 2004. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των πετρελαιοειδών, των ενοικίων και των εφημερίδων. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη (πληθωρισμός) τον Αύγουστο 2004 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2003 ήταν 3,20% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2004 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,91% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα κατά το 2004 όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα και περίοδο του προηγούμενου χρόνου παρουσιάζονται στα Κυριότερα Στοιχεία.

4. Οι μεταβολές του Δείκτη κατά κατά κατηγορία κατά μήνα και κατά αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζονται στα Κυριότερα Στοιχεία.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση