Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2011
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο τρίμηνο 2011

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, εκτιμούνται στα €1918 (άνδρες €2090 και γυναίκες €1712).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,3% (άνδρες 1,6% και γυναίκες 3,8%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ήταν 3,0%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 0,92% από τον Ιούλιο του 2010 και 1,25% από τον Ιανουάριο του 2011.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 1,0% (άνδρες 0,7% και γυναίκες 1,6%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 ήταν 1,1%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση