Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/05/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Β' ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2000

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει το δεύτερο τόμο με τα αποτελέσματα της «Απογραφής επιχειρήσεων 2000».

Η έκθεση παρουσιάζει την κατανομή των υποστατικών εργασίας και των εργαζομένων στην Κύπρο κατά γεωγραφική περιοχή (επαρχία και κοινότητα) και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Παρέχονται επίσης στοιχεία για τους αλλοδαπούς που εργάζονται στην Κύπρο κατά επαρχία και οικονομική δραστηριότητα.

Η Έκθεση διατίθεται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία προς £12,00.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση