Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2010
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 4ο τρίμηνο 2009

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009, εκτιμούνται στα €2154 (άνδρες €2335 και γυναίκες €1931).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2008, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,2% (άνδρες 1,5% και γυναίκες 3,4%). Οι αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, ήταν 7,6%, γεγονός που καταδεικνύει μείωση στο ρυθμό αύξησης των απολαβών στην Κύπρο μέσα στο 2009 σε σύγκριση με το 2008. Η μείωση στο ρυθμό αύξησης οφείλεται και στην Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία οδήγησε σε μείωση των μισθών κατά -1,44% από τον Ιούλιο του 2009.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2009 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,7% (άνδρες 0,4% και γυναίκες 1,1%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1,2%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση