Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/04/2021
Τιμές και Κορωνοϊός

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει γράφημα αναπαράστασης δεδομένων (infographic) που παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή των τιμών σημαντικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους. Οι χρονικές περίοδοι των συγκρίσεων καθορίστηκαν ώστε να παρουσιάζεται η επίπτωση των κατά περιόδους ισχυόντων απαγορευτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)

Γράφημα Αναπαράστασης Δεδομένων (Infographic)
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ


Prices&Covid19-EL-080421.pdf

Prices&Covid19-EL-080421.doc
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση