Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας25/02/2021
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων, Δεκ 2020

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κατά τον Δεκέμβριο 2020, μήνα κατά τον οποίο συνέχισαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 143,6 μονάδες (βάση 2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 3,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση