Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 1ο Τριμηνο 2019

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,3% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 31,2% στην ενημέρωση και επικοινωνία και 6,3% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Μείωση της τάξης του 2,8% παρατηρήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση