Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/06/2013
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό που καταγράφηκε – οικονομικά ή μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός (15 ετών και άνω) κατά φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης και γεωγραφική κατανομή (επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή) παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, 2011
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση