Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/03/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 4o ΤΡΙΜΗΝΟ 2008
23/03/2009Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, εκτιμούνται στα €2098 (άνδρες €2281 και γυναίκες €1868).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2007, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,0% (άνδρες 5,9% και γυναίκες 8,8%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ήταν 2,56% από τον Ιανουάριο του 2008 και 2,28% από τον Ιούλιο του 2008.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 1,9% (άνδρες 1,0% και γυναίκες 3,2%). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην καταβολή του 13ου μισθού ή φιλοδωρήματος, στην πλειονότητα των υπαλλήλων, το Δεκέμβριο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση