Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/11/2017
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Σεπ 2017

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2017 ανήλθαν σε €371,0 εκ. σε σύγκριση με €337,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 10,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.216,7 εκ. σε σύγκριση με €1.962,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 12,9%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Σεπτέμβριο 2017 ανήλθε σε € 766,89 σε σύγκριση με € 800,22 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,2%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Σεπτέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2016 σημείωσε επίσης μείωση 4,2%.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 8,9% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €912,27 τον Σεπτέμβριο του 2016 σε €831,36 τον Σεπτέμβριο του 2017), 1,0% μείωση από τη Ρωσία (από €794,88 σε €786,78 φέτος) και 6,0% αύξηση από το Ισραήλ (από €651,65 σε €690,56 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 9,7% (από €83,69 τον Σεπτέμβριο 2016 σε €75,58 τον Σεπτέμβριο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 7,2% (από €88,32 σε €81,96) και από το Ισραήλ μειώθηκε επίσης κατά 12,6% (από €138,65 σε € 121,15).

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε €738,49 σε σύγκριση με €749,93 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσε επίσης μείωση 1,5% (από €78,94 σε €77,74).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση