Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/05/2017
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1o Τρίμηνο 2017

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.716,1 εκ. (4,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.515,2 εκ., (1,7% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €200,9 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €146,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €680,5 εκ. (12,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €395,1 εκ. (αύξηση 18,3%), κοινωνικές εισφορές €419,7 εκ. (9,1% αύξηση), και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €402,4 εκ. (0,9% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €101,1 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ήταν: κοινωνικές παροχές €593,5 εκ. (1,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €520,1 εκ. (1,6% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €128,0 εκ. (7,8% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση