Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/12/2011
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 3ο τρίμηνο 2011

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011, εκτιμούνται στα €1.905 (άνδρες €2.091 και γυναίκες €1.686).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2010, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,6% (άνδρες 2,9% και γυναίκες 2,4%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, ήταν 3,1%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,25% από τον Ιανουάριο του 2011 και 1,39% από τον Ιούλιο του 2011.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4% (άνδρες 0,2% και γυναίκες 0,6%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 ήταν 1,4%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση