Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/01/2020
Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνική Προστασία, 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Κοινωνικής Προστασίας, οι συνολικές δαπάνες της Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο ανήλθαν σε €3.713,4εκ. το 2017 σε σύγκριση με €3.658,8εκ. το 2016 …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑSocial_Protection-2017-EL-160120.pdf

Social_Protection-2017-EL-160120.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση