Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/02/2019
Ταξιδιωτική Κίνηση, 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο πίνακας «Στατιστικά Στοιχεία Ταξιδιωτικής Κίνησης» έχει επικαιροποιηθεί με τα στοιχεία του έτους 2018. Ο πίνακας παρουσιάζει διαχρονικά στοιχεία για την ταξιδιωτική κίνηση από το έτος 1980.

Στον πίνακα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων η ραγδαία αύξηση ταξιδιωτών, η οποία καταγράφηκε από το έτος 2016 μέχρι και το έτος 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αφίξεις τουριστών και στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου, ενώ οι ημερήσιοι επισκέπτες από τα λιμάνια παρουσιάζουν σταθερή μείωση κατά τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να επηρεάζουν την αυξητική τάση στις συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση