Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/08/2011
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουν 2011

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2011 ανήλθαν σε €220,0 εκ. σε σύγκριση με €195,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 12,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €676,9 εκ. σε σύγκριση με €578,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σημειώνοντας αύξηση 17,1%.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση