Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/05/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Φεβ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθαν σε €52,4 εκ. σε σύγκριση με €52,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €92,0 εκ. σε σύγκριση με €91,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,0%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €496,81 σε σύγκριση με €519,43 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2019 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2018 σημείωσε αύξηση 4,9% (από €57,08 σε €59,86). Μείωση της τάξης του 8,8% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,1 μέρες τον Φεβρουάριο 2018 σε 8,3 μέρες τον Φεβρουάριο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 ανήλθε σε €490,89 σε σύγκριση με €513,89 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 σημείωσε αύξηση 1,1% (από €56,47 σε €57,08).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση