Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/04/2015
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Φεβ 2015

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθαν σε €30,9 εκ. σε σύγκριση με €31,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουάριου 2015 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €59,3 εκ. σε σύγκριση με €62,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση 4,5%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση