Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/04/2013
Αποτελέσματα Έρευνας: Διάθεση και Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, 2011

Καταγραφή ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών ουσιών που διοχετεύτηκαν στην Κυπριακή αγορά από τους προμηθευτές.

Καταγραφή ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτάσεις καλλιεργειών πατατών, λαχανικών, φραουλών, πεπονοειδών από τους γεωργούς/καλλιεργητές.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση