Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/01/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Α' ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2000

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τον πρώτο τόμο με τα αποτελέσματα της “Aπογραφής επιχειρήσεων 2000”.

Η Έκθεση παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων και των υποστατικών εργασίας στην Κύπρο κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος και νομική μορφή καθώς και την κατανομή των εργαζομένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και φύλο.

Η Έκθεση διατίθεται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία προς £12,00.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση