Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/10/2009
Νέα Έκδοση: Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 2006

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ειδική έκθεση ‘ Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 2006’. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή αφορούν τη συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Η συμμετοχή αυτή αναλύεται κατά είδος δραστηριότητας, φύλο, ηλικία, ανώτατο μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση απασχόλησης, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη συμμετοχή, το διδακτικό χρόνο, το λόγο συμμετοχής και τα εμπόδια συμμετοχής όπως επίσης και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη μάθηση όπως τη γνώση ξένων γλωσσών και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση