Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2016
Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2015

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη «Δημογραφική Έκθεση 2015». Η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους, διαζύγια και μετανάστευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις κατά το 2015 ήταν:

(α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 848,3 χιλιάδες στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 847,0 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,2%.

(β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2015 ήταν 9.170 σε σύγκριση με 9.258 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,32 το 2015 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.

(γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2015 ήταν 5.859 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,9 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους.

(δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79,8 χρόνια για τους άνδρες και 83,5 χρόνια για τις γυναίκες.

(ε) Το 2015 ο αριθμός των γάμων αυξήθηκε σε 13.006 από 12.404 το 2014. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 4.175 το 2015 από 3.706 το 2014 και οι πολιτικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 8.831 το 2015 από 8.698 το 2014.

(στ) Κατά το 2015 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 1.807 σε σύγκριση με 1.884 το 2014.

(ζ) Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Από το έτος 2012 άρχισε να παρατηρείται αρνητική καθαρή μετανάστευση. Το 2015 η καθαρή μετανάστευση υπολογίστηκε σε -2.000.

Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €6,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση