Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/05/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2006
16/05/2006(α) Με βάση τα στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2006 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £755,2 εκ. (8,9% μείωση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005) και οι συνολικές δαπάνες σε £770,8 εκ. (7,8% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα £15,6 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2006 (0,2% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα £113,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2005.

(β) Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2006 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £336,7 εκ (9,5% αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £210,0 εκ (αύξηση 15,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £187,7 εκ.(3,6% μείωση), κοινωνικές εισφορές £137,1 εκ. (χωρίς μεταβολή).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το πρώτο τρίμηνο του 2006 ήταν: απολαβές προσωπικού £279,8 εκ. (5,8% αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005), και οι κοινωνικές παροχές £209,6 εκ. (8,2% αύξηση).Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση