Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/02/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 4o ΤΡΙΜΗΝΟ 2006
14/02/2007


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2006 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £1070,6 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε £1182,4 εκ.

Για ολόκληρο το 2006, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £3600 εκ. (11% αύξηση) και των δαπανών σε £3715,1 εκ. (8,4% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή έλλειμμα £115,1 εκ. το 2006 (1,4% του ΑΕΠ), σε σύγκριση με έλλειμμα £183,6 εκ (2,3% του ΑΕΠ) το 2005.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2006 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £1473,6 εκ (10,9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £881,5 εκ (αύξηση 13,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £922,5 εκ.(26,5% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £668,5 εκ. (2,8% αύξηση ).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2006 ήταν: απολαβές προσωπικού £1250,5 εκ. (7,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), και οι κοινωνικές παροχές £1021,8 εκ. (1,6% αύξηση).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση