Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 3o ΤΡΙΜΗΝΟ 2004
03/12/2004


Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιοποιεί τους Τριμηνιαίους Λογαριασμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2004 (δαπάνες και έσοδα κατά κατηγορία, δημοσιονομικό έλλειμμα) που καταρτίζει σύμφωνα με την μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (Ε.Σ.Ο.Λ. 95).


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση