Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/10/2011
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Τουρισμού, Ιαν-Ιουν 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση “Στατιστικές Τουρισμού" για τη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011.

Η έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό και τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς €3,00 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση