Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/10/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΥΓ 2006
02/10/2006
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Αύγουστο 2006 ανήλθαν σε £155,0 εκ. σε σύγκριση με £161,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 3,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2006 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £697,2 εκ. σε σύγκριση με £673,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 3,5%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση