Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2019

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούνιο 2019 ανήλθε στις 104,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 101,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση