Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/05/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΡ 2008
13/05/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάρτιο 2008 ανήλθαν στις 87.932 σε σύγκριση με 79.452 το Μάρτιο 2007 σημειώνοντας αύξηση 10,7%. Το Μάρτιο 2008 σημειώθηκε αύξηση 27,6% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 16.760 το Μάρτιο του 2007 σε 21.380 το Μάρτιο του 2008). Αντίθετα, μείωση 12,7% σημειώθηκε στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (30.068 το Μάρτιο του 2008 σε σύγκριση με 34.442 το Μάρτιο του 2007).
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση