Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/11/2015
Αποτελέσματα Μητρώου Επιχειρήσεων, 2014

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2014. Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το 2014, το 95,7% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων απασχολούσε λιγότερο από 10 άτομα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,7% και έφθασε στις 88.346, από 89.830 το 2013.

Ο αριθμός των υποστατικών ανήλθε στα 95.748 σε σχέση με 99.999 το 2013.

Ο μέσος όρος της απασχόλησης το 2014 κατέγραψε μείωση 4,1% σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα ο αριθμός των απασχολούμενων το 2014 ήταν 330.658,7 ενώ το 2013 344.899,5.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση