Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Δεκ 2019

Τα προκαταρκτικά ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €603,0 εκ. (2,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €925,9 εκ. το 2018 (-4,4% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
Οι συνολικές δαπάνες για το 2019 σημείωσαν μείωση κατά €558,1 εκ. σε σύγκριση με το 2018 και περιορίστηκαν στα €8.655,2 εκ. από €9.213,3 εκ. (-6,1%).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου ήταν η μόνη κατηγορία εξόδων που σημείωσε μείωση. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €845,5 εκ. και περιορίστηκαν στα €369,5 εκ. σε σύγκριση με €1.215,0 εκ. το 2018, ενώ οι υπόλοιπες επενδύσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €614,6 εκ. και περιορίστηκαν στα €354,2 εκ. από €968,8 εκ. το 2018. Κύριος λόγος της μείωσης αυτής είναι η συμπερίληψη της δημοσιονομικής επιβάρυνσης στο δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2018 που προέκυψε από την πώληση της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €340,9 εκ. (42,3%) και ανήλθε στα €1.146,4 εκ. σε σύγκριση με €805,5 εκ. το 2018, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €251,8 εκ., ήτοι 10,1%, και ανήλθαν στα €2.734,3 εκ. (από €2.482,5 εκ. το 2018).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €162,8 εκ. (6,0%) και ανήλθαν στα €2.872,1 εκ. (από €2.709,3 εκ. το 2018), ενώ αύξηση σημειώσαν και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά €107,4 εκ. και ανήλθαν στα €569,0 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €461,6 εκ. το 2018 (23,3% αύξηση).

Οι πληρωθέντες τόκοι ανήλθαν στα €539,2 εκ. σε σύγκριση με €510,3 εκ. τον προηγούμενο χρόνο (€28,9 εκ. ή 5,7% αύξηση) και οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. το 2019 και ανήλθαν στα €70,1 εκ. σε σύγκριση με €59,9 εκ. το 2018.

Οι αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

ΕΣΟΔΑ 2019
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,7% (€970,8 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €9.258,2 εκ. το 2019 (από €8.287,4 εκ. το 2018).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση το 2019. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2019 αυξήθηκαν κατά 27,2% (ή €501,8 εκ.) και ανήλθαν στα €2.348,3 εκ. (από €1.846,5 εκ. το 2018). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €204,0 εκ. (ή 29,0%) και ανήλθαν στα €906,4 εκ. το 2019 σε αντίθεση με €702,4 εκ. που εισπράχθηκαν το 2018.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €155,4 εκ. ή 8,1% και ανήλθαν στα €2.080,0 εκ. από €1.924,6 εκ. το 2018, ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €47,5 εκ. και ανήλθαν στα €172,2 εκ. το 2019 (σε αντίθεση με €124,7 εκ. που εισπράχθηκαν το 2018).

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα ανήλθαν €176,4 εκ. το 2019 (αύξηση ύψους €37,1 εκ. ή 26,6%) από €139,3 εκ. το 2018. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σημείωσαν μικρότερη αύξηση (€13,8 εκ. ή 6,2%) και ανήλθαν σε €235,2 εκ. (€221,4 εκ. το 2018).

Τέλος, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης των €11,2 εκ. (0,3%) σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθαν στα €3.339,7 εκ. (€3.328,5 εκ. το 2018), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1,6%, που αντιστοιχεί σε €33,4 εκ., και ανήλθαν στα €2.121,9 εκ. το 2019 (από €2.088,5 εκ. το 2018).

Οι αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες εσόδων αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


Σημειώνεται ότι στο προκαταρκτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο δεν περιλαμβάνονται οι προσαρμογές που αφορούν στις ροές από Eυρωπαϊκά Tαμεία, καθώς εκκρεμεί η τελική αξιολόγησή τους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση