Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/04/2013
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 4o Τρίμηνο 2012

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €2.037,6 εκ (7,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011) και οι συνολικές δαπάνες σε €2.576,1 εκ, (3,7% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €538,5 εκ σε σύγκριση με έλλειμμα €592,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €741,7 εκ (8,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €415,5 εκ (αύξηση 17,9%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €558,2 εκ.( 5,1% μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011). Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 17,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 φτάνοντας στα €132,7 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012 ήταν: απολαβές προσωπικού €836,7 εκ. (3,8% μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011) και κοινωνικές παροχές €777,0 εκ. (9,5% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €200,2 εκ. (σε σύγκριση με €167,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία των επιδοτήσεων (41,1%), στην κατηγορία των επενδύσεων (23,5%) και στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών (5,4%).

Το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του δημοσίου τομέα για το 2012, παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των €1.127,3 εκ. το οποίο αντιστοιχεί με 6,3% επί του ΑΕΠ.

Το 2012 τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1% σε σύγκριση με το 2011. Αντιστοίχως τα έσοδα παρουσίασαν επίσης οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% κατά την ίδια περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση