Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Απρ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2019 ανήλθαν σε €186,6 εκ. σε σύγκριση με €181,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €375,2 εκ. σε σύγκριση με €382,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,9%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο 2019 ανήλθε σε €566,60 σε σύγκριση με €577,39 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,9%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Απρίλιο 2019 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018 σημείωσε επίσης μείωση 0,6% (από €71,28 σε €70,83). Μείωση της τάξης του 1,2% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,1 μέρες τον Απρίλιο 2018 σε 8,0 μέρες τον Απρίλιο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 ανήλθε σε €546,32 σε σύγκριση με €559,54 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 παρέμεινε σχεδόν σταθερή (από €66,61 σε €66,62).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση