Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2020
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €648,2 εκ. σε σύγκριση με €974,3 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2019 ήταν €432,6 εκ. σε σύγκριση με €428,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2019 ήταν €215,6 εκ. σε σύγκριση με €545,9 εκ. τον Νοέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2019 ήταν €236,6 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2019 ήταν €72,7 εκ. σε σύγκριση με €93,9 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2019 ήταν €164,0 εκ. σε σύγκριση με €115,5 εκ. τον Νοέμβριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Νοέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €70,8 εκ. σε σύγκριση με €400,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €78,1 εκ. σε σύγκριση με €38,7 εκ. τον Νοέμβριο 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση