Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/01/2000
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 1998

Το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την Ετήσια Έκθεση "Γεωργική Στατιστική" για το 1998.

Η ΄Εκθεση που είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή, τις εκτάσεις που φυτεύτηκαν, τις τιμές των γεωργικών προιόντων, τα έξοδα, την απασχόληση, τις εξαγωγές γεωργικών προιόντων, και άλλα στοιχεία για τις εξελίξεις στον ευρύτερο γεωργικό τομέα κατά το 1998.

Η Έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς £5,00 το αντίτυπο.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση