Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/04/2019
Αποτελέσματα Έρευνας: Η Καινοτομία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις, 2014-2016

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Καινοτομίας που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία ανάμεσα στις επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2014-2016 ανήλθε σε 36,5% …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Innovation-2016-EL-050419.pdf

Innovation-2016-EL-050419.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση