Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2017

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο το 2017 ανήλθε σε 547 χιλιάδες τόνους ...(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Municipal_Waste-2017-EL-211118.pdf

Municipal_Waste-2017-EL-211118.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση